126::เตือนตาก​-​แม่ฮ่องสอนเสี่ยงดินถล่มเหตุดินภู​เขา​อุ้มน้ำ​มาก

17 ​พฤษภาคม​ 2551 19:04 ​น.

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เผยพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มรวม 2,371 หมู่บ้านจาก 51 จังหวัด ชี้สถานการณ์ทุกจังหวัดยังปกติ ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุตาก-แม่ฮ่องสอนเสี่ยงดินถล่มในช่วงนี้สูง เหตุมรสุมตะวันตก ส่งผลดินภูเขาอุ้มน้ำมากขึ้น

(17พค.) ที่ห้องประชุมอบจ.ลำพูน นายเสถียร สุคนธ์พงเผ่า รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดสัมนา”เครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย”ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง”การเฝ้าระวังแจ้งเหตุเตือนภัยดินถล่ม” จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีชาวบ้านอาสาสมัครของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกว่า 300 คน

นายเสถียร กล่าวว่า หลังจากกรมทรัพยากรธรณีสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ดินไหล และดินร่วง และจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศไทย พบว่ามีทั้งหมด 51 จังหวัด จากทั้งหมด 76 จังหวัด คลอบคลุม 2,371 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่ทั้งภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง ยกเว้น จ.ชัยนาท และภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน

ทั้งนี้ จ.ลำพูน เป็นอีก 1 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อภัยดินถล่ม เพราะอยู่ในเขตแนวเลื่อนแม่ทา โดยข้อมูลทางวิชาการระบุว่ามีโอกาสขยับตัวได้มากที่สุดของประเทศ จากรอยเลื่อนทั่วประเทศ 13 รอยเลื่อน โดยเฉพาะหากเกิดแผ่นดินไหว จะสามารถเกิดอัตราความรุนแรงและสร้างความเสียหายที่สังเกตได้ ขณะที่รอยเลื่อนอื่นในเขตภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดเหตุภัยดินถล่ม เช่น ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน หรือ ในเขตรอยเลื่อนแม่จัน ของ จ.เชียงราย และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ที่อยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศ

นอกจากนี้ พบว่าในช่วงนี้ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน มีโอกาสเกิดฝนตกหนักและเกิดพายุรุนแรง ตามการรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามร่องความกดอากาศต่ำและทิศทางของลมมรสุมที่ไม่แน่นอน

นายเสถียร กล่าวอีกว่า หลังจากกรมทรัพยากรธรณีสำรวจ และทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรณีพิบัติแล้ว จึงเร่งหามาตรการศึกษาแนวทางป้องกัน ให้ชาวบ้านผู้เสี่ยงประสบภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยยอมรับว่าปัญหาภัยธรณีพิบัติเป็นเรื่องที่แก้ปัญหายาก เพราะเป็นภัยทางธรรมชาติ ซึ่งประเทศใหญ่ เช่น ญี่ปุ่นและอเมริกา ยังไม่สามารถป้องกันได้เช่นกัน แต่ขณะนี้สถานการณ์ทุกจังหวัดยังคงเป็นปกติและไม่น่าวิตกกังวล

อย่างไรก็ดี ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกแห่ง มีโอกาสประสบภัยพิบัติเท่ากัน และขณะนี้ไม่มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งหากพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดฝนตกหนักเกิดกว่า 100 มิลลิเมตร พื้นที่เสี่ยงภัยทุกจังหวัดย่อมประสบภัยดินถล่มเหมือนกัน ชาวบ้านต้องติดตามการรายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดสัมนาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณีจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 โดยตั้งเป้าจัดสัมนา 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดย จ.ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีการจัดสัมนาอันดับที่ 23 และมีเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุภัยดินถล่ม ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว 8 ครั้ง รวมอาสมัครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก 53 หมู่บ้าน จำนวน 450 คน จากพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 107 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2551 กรมทรัยากรธรณีตั้งเป้าจัดสัมนาเพียง 5 จังหวัด และยังไม่สามารถตั้งเป้าได้ว่า จะสามารถจัดสัมนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยดินถล่มครบ 51 หมู่บ้านในปีไหน เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ

ด้านนายวรวุฒิ ตันติวนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ในระยะนี้ชาวบ้านทุกพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั้ง 51 จังหวัด มีโอกาสประสบภัยดินถล่มเท่ากัน โดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักมิลลิเมตร แต่ จ.ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีโอกาสประสบปัญหามากที่สุด โดยเฉพาะเขต จ.ตาก ได้แก่ อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง หรือ จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.สบเมย และ อ.สบเมย รวมถึง อ.อมก๋อย ของ จ.เชียงใหม่

เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน โดยเป็นมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรง เช่น พายุนาร์กีส เป็นต้น ทำให้ภูเขาตามแนวพื้นที่ดังกล่าวรับน้ำมากกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งจะพบว่าเหตุการณ์ดินถล่มในเขต อ.แม่ละมาด จ.ตาก เมื่อปี 2545 เกิดจากมรสุมในช่วงเดือนพฤษภาคม

ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน ประเทศไทยจะมีมรสุมจากฝั่งตะวันออก ทำให้ทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำฝนเท่ากัน ซึ่งในระยะนั้นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มมากสุด จะอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ คือ น่าน แพร่ และเชียงราย ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีจะมีหมายเลขโทรศัพท์ ของเครือข่ายอาสาสมัครตามหมู่บ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเดือดร้อน จะได้รับรายงานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี​ ​เผยพื้นที่​เสี่ยงภัยดินถล่มรวม​ 2,371 ​หมู่บ้าน​จาก​ 51 ​จังหวัด​ ​ชี้สถานการณ์ทุกจังหวัด​ยัง​ปกติ​ ​ด้าน​ผู้​เชี่ยวชาญระบุตาก​-​แม่ฮ่องสอนเสี่ยงดินถล่ม​ใน​ช่วงนี้สูง​ ​เหตุมรสุมตะวันตก​ ​ส่งผลดินภู​เขา​อุ้มน้ำ​มากขึ้น

(17​พค​.) ​ที่ห้องประชุมอบจ​.​ลำ​พูน​ ​นายเสถียร​ ​สุคนธ์พงเผ่า​ ​รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี​ ​กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​ ​และ​สิ่งแวดล้อม​ ​เป็น​ประธานเปิดสัมนา​”​เครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย​”​ภาย​ใน​งานมีการอภิปรายเรื่อง​”​การเฝ้าระวังแจ้งเหตุ​เตือนภัยดินถล่ม​” ​จาก​เจ้าหน้าที่​ผู้​เชี่ยวชาญ​ใน​สังกัดกรมทรัพยากรธรณี​ ​กรมอุตุนิยมวิทยา​และ​กรมป้อง​กัน​และ​บรรเทาสาธารณภัย​และ​มีชาวบ้านอาสาสมัครของจังหวัดลำ​พูน​เข้า​ร่วมกว่า​ 300 ​คน

นายเสถียร​ ​กล่าวว่า​ ​หลัง​จาก​กรมทรัพยากรธรณีสำ​รวจพื้นที่​เสี่ยงภัยดินถล่ม​ ​ดินไหล​ ​และ​ดินร่วง​ ​และ​จัดทำ​แผนที่พื้นที่​เสี่ยงภัย​ทั่ว​ประ​เทศไทย​ ​พบว่ามี​ทั้ง​หมด​ 51 ​จังหวัด​ ​จาก​ทั้ง​หมด​ 76 ​จังหวัด​ ​คลอบคลุม​ 2,371 ​หมู่บ้าน​ ​โดย​ส่วน​ใหญ่​อยู่​บนพื้นที่​ทั้ง​ภาคเหนือตอนบน​ ​และ​ตอนล่าง​ ​ยกเว้น​ ​จ​.​ชัยนาท​ ​และ​ภาค​ใต้​ ​ซึ่ง​มีลักษณะภูมิประ​เทศ​เป็น​ภู​เขา​สูงชัน

ทั้ง​นี้​ ​จ​.​ลำ​พูน​ ​เป็น​อีก​ 1 ​จังหวัดที่มี​ความ​เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม​ ​เพราะ​อยู่​ใน​เขตแนวเลื่อนแม่ทา​ ​โดย​ข้อมูลทางวิชาการระบุว่ามี​โอกาสขยับตัว​ได้​มากที่สุดของประ​เทศ​ ​จาก​รอยเลื่อน​ทั่ว​ประ​เทศ​ 13 ​รอยเลื่อน​ ​โดย​เฉพาะหากเกิดแผ่นดินไหว​จะ​สามารถ​เกิดอัตรา​ความ​รุนแรง​และ​สร้าง​ความ​เสียหายที่สังเกต​ได้​ ​ขณะที่รอยเลื่อน​อื่น​ใน​เขตภาคเหนือ​ยัง​มี​โอกาสเกิดเหตุภัยดินถล่ม​ ​เช่น​ ​ตาก​ ​แม่ฮ่องสอน​ ​อุตรดิตถ์​ ​แพร่​ ​น่าน​ ​หรือ​ ​ใน​เขตรอยเลื่อนแม่จัน​ ​ของ​ ​จ​.​เชียงราย​ ​และ​รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์​ ​ที่​อยู่​ใน​เขตภาคตะวันตกของประ​เทศ

นอก​จาก​นี้​ ​พบว่า​ใน​ช่วงนี้​ ​จ​.​ตาก​ ​และ​ ​จ​.​แม่ฮ่องสอน​ ​มี​โอกาสเกิดฝนตกหนัก​และ​เกิดพายุรุนแรง​ ​ตามการรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา​ ​แต่สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ได้​ตามร่อง​ความ​กดอากาศต่ำ​และ​ทิศทางของลมมรสุมที่​ไม่​แน่นอน

นายเสถียร​ ​กล่าวอีกว่า​ ​หลัง​จาก​กรมทรัพยากรธรณีสำ​รวจ​และ​ทำ​แผนที่พื้นที่​เสี่ยงภัยธรณีพิบัติ​แล้ว​ ​จึง​เร่งหามาตรการศึกษา​แนวทางป้อง​กัน​ให้​ชาวบ้าน​ผู้​เสี่ยงประสบภัยที่อาจเกิดขึ้น​ ​โดย​ยอมรับว่าปัญหาภัยธรณีพิบัติ​เป็น​เรื่องที่​แก้ปัญหายาก​ ​เพราะ​เป็น​ภัยทางธรรมชาติ​ ​ซึ่ง​ประ​เทศ​ใหญ่​ ​เช่น​ ​ญี่ปุ่น​และ​อเมริกา​ ​ยัง​ไม่​สามารถ​ป้อง​กัน​ได้​เช่น​กัน​ ​แต่ขณะนี้สถานการณ์ทุกจังหวัด​ยัง​คง​เป็น​ปกติ​และ​ไม่​น่าวิตกกังวล

อย่างไรก็ดี​ ​ชาวบ้านที่​อยู่​ใน​พื้นที่​เสี่ยงภัยทุกแห่งมี​โอกาสประสบภัยพิบัติ​เท่า​กัน​ ​และ​ขณะนี้​ไม่​มีพื้นที่​ต้อง​เฝ้าระวัง​เป็น​พิ​เศษ​ ​ซึ่ง​หากพื้นที่​เสี่ยงภัยเกิดฝนตกหนักเกิดกว่า​ 100 ​มิลลิ​เมตร​ ​พื้นที่​เสี่ยงภัยทุกจังหวัดย่อมประสบภัยดินถล่มเหมือน​กัน​ ​ชาวบ้าน​ต้อง​ติดตามการรายงานสภาพอากาศ​และ​สถานการณ์ฝนตกอย่างต่อ​เนื่อง

สำ​หรับการจัดสัมนาดังกล่าว​ ​กรมทรัพยากรธรณีจัดขึ้นตั้งแต่ปี​ 2546 ​โดย​ตั้งเป้าจัดสัมนา​ 51 ​จังหวัด​ทั่ว​ประ​เทศ​ ​โดย​ ​จ​.​ลำ​พูน​ ​เป็น​จังหวัดที่มีการจัดสัมนาอันดับที่​ 23 ​และ​มี​เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุภัยดินถล่ม​ ​ซึ่ง​ผ่านการอบรมมา​แล้ว​ 8 ​ครั้ง​ ​รวมอาสมัคร​อยู่​ใน​พื้นที่​เสี่ยงภัย​จาก​ 53 ​หมู่บ้าน​ ​จำ​นวน​ 450 ​คน​ ​จาก​พื้นที่​เสี่ยงภัย​ทั้ง​หมด​ 107 ​หมู่บ้าน​ ​ทั้ง​นี้​ ​ใน​ปีงบประมาณ​ 2551 ​กรมทรัยากรธรณีตั้งเป้าจัดสัมนา​เพียง​ 5 ​จังหวัด​ ​และ​ยัง​ไม่​สามารถ​ตั้งเป้า​ได้​ว่า​จะ​สามารถ​จัดสัมนา​เครือข่ายเฝ้าระวังภัยดินถล่มครบ​ 51 ​หมู่บ้าน​ใน​ปี​ไหน​ ​เนื่อง​จาก​ประสบปัญหา​เรื่องงบประมาณ​ไม่​เพียงพอ

ด้านนายวรวุฒิ​ ​ตันติวนิช​ ​ผู้​เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรณี​ ​กรมทรัพยากรธรณี​ ​กล่าวว่า​ ​ใน​ระยะนี้ชาวบ้านทุกพื้นที่​เสี่ยงภัยดินถล่ม​ทั้ง​ 51 ​จังหวัด​ ​มี​โอกาสประสบภัยดินถล่ม​เท่า​กัน​ ​โดย​เฉพาะ​เมื่อฝนตกหนักมิลลิ​เมตร​ ​แต่​ ​จ​.​ทางฝั่งตะวันตกของประ​เทศไทยมี​โอกาสประสบปัญหามากที่สุด​ ​โดย​เฉพาะ​เขต​ ​จ​.​ตาก​ ​ได้​แก่​ ​อ​.​แม่ระมาด​ ​อ​.​แม่สอด​ ​อ​.​ท่าสองยาง​ ​หรือ​ ​จ​.​แม่ฮ่องสอน​ ​ได้​แก่​ ​อ​.​สบเมย​ ​และ​ ​อ​.​สบเมย​ ​รวม​ถึง​ ​อ​.​อมก๋อย​ ​ของ​ ​จ​.​เชียง​ใหม่

เนื่อง​จาก​ใน​ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี​จะ​มีลมมรสุมตะวันตกเฉียง​ใต้​พัดผ่าน โดย​เป็น​มรสุมที่มีกำ​ลังค่อนข้างแรง​ ​เช่น​ ​พายุนาร์กีส​ ​เป็น​ต้น​ ​ทำ​ให้​ภู​เขา​ตามแนวพื้นที่ดังกล่าวรับน้ำ​มากกว่าจังหวัด​อื่น​ ​ซึ่ง​จะ​พบว่า​เหตุการณ์ดินถล่ม​ใน​เขต​ ​อ​.​แม่ละมาด​ ​จ​.​ตาก​ ​เมื่อปี​ 2545 ​เกิด​จาก​มรสุม​ใน​ช่วงเดือนพฤษภาคม

ขณะ​เดียว​กัน​ ​ใน​ช่วงเดือนกรกฎาคมจน​ถึง​กัน​ยายน​ ​ประ​เทศไทย​จะ​มีมรสุม​จาก​ฝั่งตะวันออก ทำ​ให้​ทั่ว​ประ​เทศ​จะ​มีปริมาณน้ำ​ฝน​เท่า​กัน​ ​ซึ่ง​ใน​ระยะ​นั้น​พื้นที่​เสี่ยงภัยดินถล่มมากสุด​จะ​อยู่​ใน​เขตจังหวัดภาคเหนือ​ ​คือ​ ​น่าน​ ​แพร่​ ​และ​เชียงราย​ ​ทั้ง​นี้​ ​กรมทรัพยากรธรณี​จะ​มีหมายเลขโทรศัพย์ของเครือข่ายอาสาสมัครตามหมู่บ้าน​ ​เมื่อเกิดเหตุการณ์​ความ​เดือดร้อน​จะ​ได้​รับรายงาน​ความ​ช่วย​เหลืออย่างรวด​เร็ว

ขอบคุณที่มา::คมชัดลึก
Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Advertisements

1 Response to “126::เตือนตาก​-​แม่ฮ่องสอนเสี่ยงดินถล่มเหตุดินภู​เขา​อุ้มน้ำ​มาก”ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
  • 1,076,484 ดวงจิต

Mitthai links:)

about blog

Photobucket - Video and Image Hosting
ร้านมิตรไทย เป็นร้านขายของที่ระลึกๆเล็กๆ และกวนๆร้านหนึ่ง มีประชากรแสนขี้เกียจ 2 คน อยู่แถวๆ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทางตอนใต้สุดของประเทศจีน
Mitthai Art Shop เป็นบล็อกที่พูดถึงปาย(pai),การใช้ชีวิตในอ.ปาย,ที่ท่องเที่ยวในอ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน,โลกของร้านมิตรไทย,ข้อมูลอ.ปาย,ที่พักอ.ปาย,การเดินทางมาอ.ปาย,ร้านมิตรไทย,เสื้อยืดปาย,pai-t-shirt,โปสการ์ดปาย,จำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับอ.ปาย,เข็มกลัดอ.ปาย,utopai,ยูโทปาย,งานศิลปะ,ภาพถ่ายเมืองปาย,การถ่ายภาพ

Advertisements

%d bloggers like this: